ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ខេត្តកំពង់ស្ពឺៈ លោកជំទាវ មឹន មាណវី និងឯកឧត្តម វ៉ី សំណាង អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ លោកជំទាវ មឹន មាណវី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងជាអគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ និងឯកឧត្តម វ៉ី សំណាង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

English...
August 12, 2020 Kampong Speu Province: Lok Chumteav Mon Manvi and HE Vy Samnang chaired a meeting to disseminate the law on road traffic in Kampong Speu province. Lok Chumteav Mon Manvy, Secretary of State of the Ministry of Public Works and Transport and Secretary General of the General Secretariat of the National Road Safety Committee, and HE Vy Samnang, Governor of Kampong Speu Province, chaired a meeting to disseminate the law on road traffic in Kampong Speu this morning. August 12, 2020

Post a Comment

0 Comments