ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួង អញ្ជើញចូលរួមពិធីកាន់បិណ្ឌ១១ នៅវត្តមង្គលវ័ន្ត

ថ្ងៃចេញផ្សាយ ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០: ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួង អញ្ជើញចូលរួមពិធីកាន់បិណ្ឌ១១ នៅវត្តមង្គលវ័ន្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។
English...
Release date: September 13, 2020: His Excellency Khieu Kanharith, Minister of Information, on the occasion of His Excellency the Minister and the leadership of the Ministry to attend the Kan Ben 11 ceremony at Wat Mongkul Van on the morning of September 13, 2020.

Post a Comment

0 Comments