ផ្លែឈើទាំង៦មុខដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន( C )និងជួយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់រាងកាយ-6 fruits that are rich in vitamin (C) and help provide many benefits to the body.

ថ្ងៃចេញផ្សាយ ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០:
ជ្រើសរើសប្រភេទអាហារដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន( C ) យ៉ាងហោចណាស់៥០មីលីក្រាមជារៀងរាល់ថ្ងៃ សម្រាប់ការថែទាំរាងកាយបែបធម្មជាតិ និងសារធាតុចិញ្ចឹមដល់ស្បែក យើងគួរទទួលទានអាហារដែលសម្បូរដោយវីតាមីន( C ) ប្រហែល៩០០០មីលីក្រាម។ អ្នកនឹងទទួលបានស្បែកស្រស់ផ្លាបែបធម្មជាតិដោយគ្រាន់តែព្យាយាមញាំុប្រភេទផ្លែឈើដែលសម្បូរដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន( C )អោយបានច្រើន។ លើសពីនេះទៅទៀត> វាអាចជួយទប់ស្កាត់នឹងជម្ងឺមួយចំនួន ដួចជា ជំងឺផ្ដាស់សាយជាដើម និងជួយ
ចិញ្ចឹមដល់ស្បែកបែបធម្មជាតិ ដោយគ្រាន់តែញ៉ាំផ្លែឈើទាំងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ សូមអរគុណ!
English...
Release Date: September 29, 2020: Choose foods rich in vitamin (C) at least 50 mg daily for natural body care and nutrients to the skin, we should eat foods rich in vitamins. (C) About 9,000 mg. You will get naturally fresh skin by just trying to eat fruits that are rich in vitamin (C). In addition, it can help prevent some diseases such as colds and nourish the skin naturally by eating these fruits every day. Thank you!
ឈ្មោះផ្លែឈើ-Fruit Name:

ផ្លែស្រ្តបឺរី-Strawberries

ផ្លែត្របែក-guava

ផ្លែល្ហុង-papaya
ផ្លែគូលែន-Lychee

ផ្លែសាវម៉ៅ-rambutan

ផ្លែកន្ទួតព្រៃ-Wood-star gooseberry

Post a Comment

0 Comments