ការចាប់ឆ្នោតប្រគល់ដីឡូដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៣១៨គ្រួសារ ជាកម្មពិធីដ៏យុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់ពួកគាត់! -Lottery to give lots to 318 families is the most fair program for them!

ថ្ងៃចេញផ្សាយ 
ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០: 
ពិធីចាប់ឆ្នោតប្រគល់ដីឡូកសិកម្មដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៣១៨គ្រួសារ ដែលរស់នៅក្នុង ភូមិធម្មជាតិ ឃុំស្រអែម ស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ។ ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដោយ ឯកឧត្តម (ប្រាក់ សុវណ្ណ) អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ត ព្រះវិហារផងដែរ។ ពិធីចាប់ឆ្នោតប្រគល់ដីឡូតិ៍នេះបានប្រព្រឹតឡើងនៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ។ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា> បងប្អូន
ប្រជាពលរដ្ឋទាំងចំនួន ៣១៨គ្រួសារនោះ គឺមានការគាំទ្រ និងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកម្មពិធីនេះ ព្រោះវាមានប្រសិទ្ធភាព និងយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់ពួកគាត់! សូមអរគុណ!
English...
Release date: September 23, 2020:
 Lottery ceremony to hand over agricultural land to 318 families living in Thomcheat village, Sra Em commune, Choam Ksan district, Preah Vihear province. Also in attendance was His Excellency (Prak Sovann), Governor of Preah Vihear Province. The lottery to hand over the lot took place on September 23, 2020. Please also note that the 318 families are very supportive and satisfied with this program because it is very effective and fair for them! Thank you!

Post a Comment

0 Comments