អាមេរិកបានបញ្ជា​ឲ្យ​ផ្អាកការទាញយកកម្មវិធី (TikTok) ​ជាបណ្តោះអាសន្ន​! -US orders temporary suspension of TikTok!

ថ្ងៃចេញផ្សាយ ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០:
ចៅក្រម​សហរដ្ឋអាមេរិក បានចេញ​បញ្ជា​ឲ្យ​ផ្អាក​
ការទាញយកកម្មវិធី (TikTok) ​ជាបណ្តោះអាសន្ន​! ចំពោះដីការដែលចៅក្រម​សហរដ្ឋអាមេរិក បានចេញ​បញ្ជា​ឲ្យ​ផ្អាក​ការទាញយកកម្មពិធី(TikTok)នេះគឺ បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ មុន​បម្រាម​របស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​អាមេរិក​ក្រោម​ហេតុផល​សន្តិសុខ​ជាតិ ត្រូវ​ចូល​ជា​ធរមាន ​ចំពោះបម្រាម​ដែល​ហាមឃាត់​មិន​ឲ្យ​ទាញយក​កម្មវិធី​(TikTok)ពី App store និង Play store​។ ចៅក្រម​សហព័ន្ធ​មកពី​រដ្ឋ​វ៉ាស៊ីនតោន គឺលោក (Carl Nichols) ដែល​បានចេញ​ដីកា​ឲ្យផ្អាក​ជាបណ្តោះអាសន្ននេះ។ សម្រាបការអនុវត្ត​បម្រាម​របស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រោយ​មានការ​តវ៉ា​ពី​សំណាក់​ក្រុមហ៊ុន (TikTok) លោក បានមានប្រសាសន៍ថា> វិធាន​ការដែល​ហាម​ឃាត់មិន​ឲ្យ​ទាញយក​កម្មវិធី​នេះ ជាការ​ដកហូត​សិទ្ធិ​យ៉ាងសំខាន់​របស់​ក្រុមហ៊ុន​។ ប៉ុន្តែ ចំពោះមូលហេតុ​ គឺលោក​មិនទាន់បាន​បញ្ជាក់​ឲ្យច្បាស់នៅឡើយទេ ពីព្រោះ​រង់ចាំ​ការបកស្រាយ​ជាមួយ​ភាគី​ដើមបណ្ដឹង និង ​ចុង​បណ្ដឹង​ជាមុនសិន មុននឹង​បញ្ជាក់​ដីកា​ជា​សាធារណៈ​។ ចំណែក​មេធាវី​តំណាងក្រុមហ៊ុន (TikTok) បាន​លើកឡើងថា> ចំពោះការហាម​មិន​ឲ្យ​ទាញយក​កម្មវិធី (TikTok)នេះ គឺ​មិន​ធ្លាប់មាន និង​ មិន​សម​ហេតុផល​។ លោក​បន្ថែមទៀតថា> មាន​ហេតុផល​អ្វី ដែលហាមឃាត់​មិន​ឲ្យ​ទាញយក​កម្មវិធី​(TikTok)បែបនេះ ខណៈ​ពេល​ក្រុមហ៊ុន​កំពុងតែ​ធ្វើ​ការចចារ​គ្នា។ លោកបានអះអាង​ថា> នេះ​គឺជា​ការ​ធ្វើបាប​ក្រុមហ៊ុន និង​ គ្មាន​បញ្ហា​បន្ទាន់​អ្វី​នោះឡើយ​។​ សូមអរគុណ!
English...
Release Date: September 28, 2020: US Judge orders temporary suspension of TikTok! The order issued by a US judge to suspend the download of the TikTok application was Release on September 27, 2020, prior to the US Department of Commerce ban. National Security must take effect against the ban on downloading apps (TikTok) from the App store and Play store. A federal judge from Washington, Carl Nichols, has issued a restraining order. As for the implementation of the Ministry of Commerce's ban after protests from the company (TikTok), he said that the measures that prohibit the download of this program. Deprives significant company rights. However, the reason is that he has not yet clarified because he is waiting for an explanation with the plaintiff and the plaintiff before confirming the order. Public. The lawyer representing the company (TikTok) said that the ban on downloading the program (TikTok) is unprecedented and unreasonable. He added that there was a reason for banning such downloads (TikTok) while the company was negotiating. He asserted that his confession had been obtained through torture and that his confession had been obtained through torture. 
Thank you!

Post a Comment

0 Comments