កិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍រវាង ឯកឧត្តម (ខៀវ កាញារីទ្ធ) និង ថ្នាក់ដឹកនាំ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង៥ របស់ក្រសួងព័ត៌មាន-Weekly Meeting between HE (Khieu Kanharith) and Leaders of the 5 General Departments of the Ministry of Information

ថ្ងៃចេញផ្សាយ ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០:
ការអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍រវាង 
ឯកឧត្តម (ខៀវ កាញារីទ្ធ) និង ថ្នាក់ដឹកនាំ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង៥ របស់ក្រសួងព័ត៌មាន ក្នុងគោលបំណងត្រួតពិនិត្យការងារដែល បានអនុវត្តន៍នាពេលកន្លងមកនេះ និងមានការពិភាក្សាការងារដែលត្រូវអនុវត្តន៍បន្តទៀតផងដែល។ កិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើង 
នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ នៅក្នុងទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន រាជធានីភ្នំពេញ។ សូមអរគុណ!
English...
Release Date: September 21, 2020: The Minister of Information chairs the weekly meeting between HE (Khieu Kanharith) and the Director General of the five General Departments of the Ministry of Information for the purpose of inspecting the work carried out during In the past, there will be discussions on the work that needs to be done. The meeting was held on the morning of September 21, 2020 at the Ministry of Information, Phnom Penh. Thank you!

Post a Comment

0 Comments