លេខទូរស័ព្ទ ៧ខ្សែ សម្រាប់ទំនាក់ទំនងពេលត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ នៅក្នុងខណ្ឌដង្កោ...7 hotline numbers for emergency assistance in Dangkor district ...

១.
គោលដៅរង្វង់មូលកួរស្រូវ និងបុរីពិភពថ្មីកួរស្រូវ២: 
097 52 51 727 - 097 88 01 928 -  097 48 82 952
097 55 05 697 - 097 88 52 543.

២. គោលដៅផ្សារព្រែកជ្រៃ:
097 35 38 354 - 097 42 33 518.
បងប្អូនអាចទាក់ទងពេលដែលត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង៧ខ្សែខាងលើនេះ ជាលេខទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីបញ្ជាការស្រាលប្រចាំការ ២៤ ម៉ោង។
សូមអរគុណ!
English...
1. Targets of Kou Srov roundabout and Borey Piphop Thmey Kou Srov2:
097 88 01 928 - 097 52 51 727 - 097 48 82 952
097 88 52 543 - 097 55 05 697.

2. Targets of Prek Chrey Market:
097 42 33 518 - 097 35 38 354.
You can contact when there is an urgent need for help through the 7 telephone numbers above, the contact number to the light headquarters 24 hours a day.
Thank you!

Post a Comment

0 Comments