ទីក្រុងសៀមរាប ត្រូវបានប្រកាសជាទីក្រុងវប្បធម៌អាស៊ាន ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ ប្រចាំឆ្នាំ២០២១-២០២២-Siem Reap Declared as ASEAN Cultural City at the 9th Annual Meeting 2021-2022

ថ្ងៃចេញផ្សាយ ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០:
នេះ​បើយោងទៅ​តាម​ការ​ឲ្យដឹងពីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប: នៅថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ 
ទីក្រុងសៀមរាប ត្រូវបានប្រកាសដាក់ជាទីក្រុងវប្បធម៌អាស៊ាន ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ ដោយរដ្ឋមន្រ្តីអាស៊ាន ទទួលបន្ទុកវប្បធម៌ និងសិល្បៈ។ ការជ្រើសរើសទីក្រុងសៀមរាប ជាទីក្រុងវប្បធម៌អាស៊ាន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១-២០២២ គឺព្រោះតែទីក្រុងសៀមរាប គឺជាអតីតរាជធានី នៃចក្រភពខ្មែរ សម្បូរទៅដោយមរតកវប្បធម៌ទាំងរូបី និងអរូបី និងជាគោលដៅទេសចរណ៍វប្បធម៌ធម្មជាតិដ៏ល្បីល្បាញពាសពេញពិភពលោករបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សូមអរគុណ!
English...
Release Date: October 11, 2020: According to the Ministry of Culture and Arts: On October 22, 2020, Siem Reap was declared an ASEAN Cultural City at the meeting. The ninth by the ASEAN Minister in charge of Culture and the Arts. The selection of Siem Reap as the ASEAN Cultural City for 2021-2022 is due to the fact that Siem Reap is the former capital of the Khmer Empire, rich in both tangible and intangible cultural heritage and a world-famous natural cultural tourism destination of the Kingdom of Cambodia. Thank you!

Post a Comment

0 Comments