ខេត្តមួយចំនួនដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់លិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ- Some provinces affected by severe floods

ថ្ងៃចេញផ្សាយ ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០:
ភ្លៀងធ្លាក់ប៉ុន្មានមេ បណ្ដាលអោយតាមខេត្តមួយចំនួន ត្រូវរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់លិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ និងបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអស់ជាច្រើន ក្នុងនោះក៏មានមនុស្សស្លាប់បាត់បងជីវិតដោយសារតែរងគ្រោះទឹកជំនន់នោះផងដែល។ ដូចឆ្នេះ សូមបងប្អូនដែលកំពុងតែប្រឈមមុននឹងគ្រោះទឹកជំនន់នេះ មេត្តាប្រុងប្រយ័តអោយបានខ្ពស់បំផុត ដើម្បីជៀសវាងនៅការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដោយយៈថាហេតុ។
  • ខេត្តមួយចំនួនដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់លិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
១. ខេត្តពោធិ៍សាត់
២. ខេត្តបាត់ដំបង
៣. ខេត្តសៀមរាប
៤. ខេត្តស្ទឹងត្រែង
៥.    ខេត្តប៉ៃលិន

និងតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗមួយចំនួនផងដែរ...។ សូមអរគុណ!
English...
Released on October 11, 2020: Heavy rains caused some provinces to suffer due to severe flooding and destroyed property of many families, including many deaths. Due to the flood. Therefore, those who are facing this flood, please be extremely careful to avoid any accident.
Some provinces affected by severe floods
1. Pursat Province
2. Battambang Province
3. Siem Reap Province
4. Stung Treng Province
5. Pailin Province
And in some other provinces as well .... Thank you!

Post a Comment

0 Comments