តំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងចុះត្រជាក់ខ្លាំងដល់ ២១អង្សារសេ...Some areas in Cambodia will be very cold to 21 degrees celsius ...

ថ្ងៃចេញផ្សាយ ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០:
បើយោងទៅតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម បាន​​បញ្ជាក់ឲ្យ​ដឹង​​ថា> ការ​តាម​ដាន​ស្ថាន​ភាព​អាកាសធាតុ​នៅ​កម្ពុជា ព្យុះ​
អេតូ(ETAU) ទី២១ ​កំពុង​តែធ្វើ​ដំ​ណើរ​ឆ្ពោះ​មក​ទិស​ខាង​លិច។ ព្យុះ​នេះ​នឹង​ចូល​ដល់​លើ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​វៀតណាម និង​ភាគ​ខាង​កើត​ ប្រទេស​កម្ពុជា​មុន​នឹង​ថមថយឥទ្ធិពល​ជាវិសម្ពាធ​ និងសម្ពាធ​ទាប​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។ ស្ថាន​ភាព​បែប​នេះ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​កម្ពុជា ចុះត្រជាក់ខ្លាំងនៅ​តាម​បណ្ដាល​ខេត្តមួយចំនួន និង​​នៅ​តាមតំបន់​​វាលទំនាបកណ្ដាល ដែលមានសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ពី ២១ ទៅ២៣ អង្សារសេ បណ្ដាលអោយ​ខេត្ត​ជាប់​ជួរ​ភ្នំដងរែក និងខ្ពងរាប់ឦសាន មានសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ចាប់ពី២០ ទៅ២១ អង្សារសេ និងតំបន់មាត់​សមុទ្រ មានសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ពី២២ ទៅ២៣ អង្សារសេ។

សូមអានសេចក្ដីប្រកាស​ខាង​ក្រោម: 

សូមអរគុណ!
English...
Release Date: November 10, 2020: According to the announcement of the Ministry of Water Resources and Meteorology,> Monitoring the weather situation in Cambodia The 21st (ETAU) is heading west. The storm will make landfall in southern Vietnam and eastern Cambodia before weakening to low pressure and low pressure. November 10, 2020. Such a situation will make Cambodia very cold in some provinces and in the central lowlands with a minimum temperature of 21 to 23 degrees Celsius. For the provinces bordering the Dangrek Mountains and the Northeast, the minimum temperature is 20 to 21 degrees Celsius and the coastal area has a minimum temperature of 22 to 23 degrees Celsius.

Please read the announcement for more:
Thank you!

Post a Comment

0 Comments