រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតជាង ១៩ម៉ឺននាក់ និងនាក់ស្លាប់ជាង ២ពាន់នាក់ នាព្រឹកនេះ (សហរដ្ឋអាម៉េរិក)...More than 190,000 new Covid-19 infected found and more than 2,000 dead this morning ( In the United States) ...

ថ្ងៃចេញផ្សាយ ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០: តួលេខស្តីពីចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-១៩ ដែលបានបង្ហោះចេញពីគេទំព័រអន្តរជាតិ (Worldometer) បានបញ្ជាក់ថា> ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ សហរដ្ឋអាម៉េរិក បានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីសរុប ១៩៦,៤៦២នាក់ និងអ្នកជំងឺសរុប ២,១៥៣នាក់ បានស្លាប់។ សូមបញ្ជាក់ថា> រហូតមកដល់ពេលនេះ សហរដ្ឋអាម៉េរិក កំពុងតែប្រឈមមុខយ៉ាងខ្លាំង ដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេ នេះបើគិតត្រឹមព្រឹក ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។ អាម៉េរិកមានមនុស្សសរុប ១៦,៥២១,៩៤៨បានឆ្លង, និងជាង ៣០ម៉ឺននាក់ស្លាប់។ សូមអរគុណ!

Post a Comment

0 Comments